Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale au luat parte la actul solemn dedicat aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril

Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale au luat parte la actul solemn dedicat aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril
Versiune pentru tipar
21 noiembrie 2016 21:54

La 21 noiembrie 2016, în Sala Soboarelor bisericeşti ai catedralei „Hristos Mântuitorul” a avut loc o acţiune solemnă, dedicată aniversării a 70 de ani din ziua naşterii Sanctităţi Sale Patriarhul Chiril.

Înainte de începerea şedinţei, participanţii s-au rugat solemn în timpul Dumnezeieştii Liturghii pe care a săvârşit-o protoiereul Mihail Reazantsev, clucerul catedralei „Hristos Mântuitorul” şi clerul or. Moscova.

Împreună cu Sanctitatea Sa Patriarhul în prezidiul şedinţei în Sala soboarelor bisericeşti au fost prezenţi Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale: Preafericitului Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi Teodor II; Preafericitul Patriarh al Sfântului Oraș Ierusalim și al întregii Palestine Teofil III, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril; Sanctitatea Sa și Preafericitul Catolicos-Patriarh al întregii Georgii Ilie II; Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei, Arhiepiscop de Peci, Mitropolitul de Belgrad-Karlovets Irineu; Preafericitul Arhiepiscop al Noii Iustiniane şi al întregului Cipru Hrisostom II; Preafericitul Arhiepiscop al Tiranei şi al întregii Albanii Anastasie; Preafericitul Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii Sava; Preafericitul Mitropolit al Pământurilor Cehiei şi al Slovaciei Rostislav; Preafericitul Mitropolit al Americii şi al Canadei Tihon; mitropolitul de Galia Emanuel (Biserica Ortodoxă a Constantinopolului); mitropolitul de Târgoviște Nifon (Biserica Ortodoxă Română); mitropolitul de Europa de Vest şi Meridională Antonii (Biserica Ortodoxă a Bulgariei); mitropolitul de Dimitriada și Almiros Ignatie (Biserica Ortodoxă a Eladei). Alături de cei prezenţi în prezidiu s-a aflat şi Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrii şi mitropolitul de Krutitsy şi Kolomena Iuvenalii.

La acţiune au mai participat: mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir; mitropolitul de Astana şi Kazahstan Alexandr, șeful Districtului mitropolitan din Republica Kazahstan; mitropolitul de Taşkent şi Uzbekistan Vichentii, şeful Districtului Mitropolitan din Asia Mijlocie; mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Varsonofii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Minsk şi Slutsk Pavel, exarhul Patriarhal al întregii Belarus; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiie externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; membrii delegaţiilor şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Locale pe lângă Tronul Patriarhului din Moscova, arhierei, egumeni ai mănăstirilor şi slujitorii Bisericii Ortodoxe Ruse.

Moderatorul în timpul acţiunii solemne a fost mitropolitul de Krutitsy şi Kolomena Iuvenalii.

Adresându-se către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, Preafericitului Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi Teodor II a spus, în special: „Faptele vieţii Dumneavoastră ca mărturie despre Hristos radiază iubirea lui Dumnezeu şi încălzesc inimile păstoriţilor Dumneavoastră, înfăptuind în viaţă poruncile Apostolului popoarelor. Deoarece ei se arată ca purtători ai roadelor Duhului: ai binelui, dreptăţii şi adevărului… Aceste virtuţi împodobesc slujirea păstorească pe care o purtați în zilele noastre, când se multiplică recifele şi stâncile în marea sărată a istoriei, îngustând strâmtoarea ce duce spre Împărăţia Cerurilor. Sunt anume acele virtuţi care nu vă permit să uitaţi anii grei, orientând dragostea şi susţinerea Dumneavoastră asupra Bisericilor Vechi – leagănul creştinismului, aflate pe pământurile unde în zilele noastre credinţa este prigonită, convingerile sunt supuse încercărilor, iar nădejdea este izgonită. Aceste virtuţi v-au învrednicit să diferenţiaţi sensul sub masca manifestărilor exterioare, care determină alegerea hotărâtoare pentru viaţa numeroşilor oameni din Orientul Mijlociu”.

Felicitările şi urările de bine în numele Preafericitul Patriarh al Marii Antiohii şi al întregului Orient Ioan X au fost transmise de şeful delegaţiei Patriarhiei Antiohiei mitropolitul de Filippopol Nifon. „Ortodoxia Ecumenică s-a adunat acum în oraşul vostru binecuvântat, ca să vă cinstească şi să împărtăşească cu Dumneavoastră şi cu milioanele de enoriaşi bucuria aniversării Dumneavoastră de 70 de ani”, a spus mitropolitul Nifon. Actualmente aţi ajuns „vrednic fiind de vârstă” (2 Mc.:23) și îmbogățiți cu înțelepciunea Dumneavoastră Biserica Ecumenică a lui Hristos. Predicile înflăcărate pe care le țineți răsună în Rusia și după hotarele ei, cărțile Dumneavoastră sunt traduse în multe limbi. Întreaga lume vă cunoaște ca pe un lider duhovnicesc deosebit, ce întotdeauna apără valorile creștine, care cu îndrăzneala eroilor credinței aruncă mănușa secularismului contemporan. Activitatea de arhipăstor și misionar pe care o desfășurați trezește admirația contemporanilor și noi Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru diversele daruri pe care le aveți, pe care atât de înțelept le  folosiți, dedicându-vă întreaga viață lui Hristos și Bisericii Lui, știind că omul «nu poate să ia nimic, dacă nu i s-a dat lui din cer» (In. 3:27)”.

Mitropolitul de Vostra Timotei l-a reprezentat la solemnitate pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului care în ajun, de ziua aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril, a participat la slujba dumnezeiască sobornicească de la catedrala „Hristos Mântuitorul”. „Mai bine de 300 de arhierei în frunte cu Patriarhi, Mitropoliți, Arhiepiscopi – întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe Locale - au coslujit cu Dumneavoastră în catedrala „Hristos Mântuitorul”, exprimându-vă în acest fel un respect și o dragoste deosebită a Plinătății Bisericii Ortodoxe. Putem spune că în aceste zile aici se bate inima Ortodoxiei”, a spus ierarhul Patriarhiei Ierusalimului. „Și aceasta are loc din pricina că Întâistătătorul Bisericii Ruse Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril este în lumea bisericească un lider religios cu autoritate. Trudele dumnealui întru binele Bisericii și a întregii lumi sunt apreciate înalt de toți Întâistătătorii care au fost prezenți la Moscova, precum și de acei Întâistătători care din varia motive nu au putut participa la acest jubileu. S-ar părea că ziua de naștere e un eveniment personal în viața omului. Însă viața Dumneavoastră este dedicată slujirii Bisericii, ajutorului acordat altor Biserici Ortodoxe și, în special, Bisericii Ierusalimului. Este un bun prilej ca să ne exprimăm profunda noastră recunoștință”.

Sanctitatea Sa și Preafericitul Catolicos-Patriarh al întregii Georgii Ilie II care a participat la acțiunea solemnă, a subliniat, adresându-se către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: „Astăzi când omenirea se află în fața unor provocări multiple și foarte serioase, mintea Dumneavoastră, cunoștințele extinse pe care le posedați, talentul de propovăduitor dăruit de Dumnezeu sunt foarte valorase pentru toți. De cuvântul Dumneavoastră ascultă milioane de oameni atât în Rusia, cât și peste hotarele ei, ceea ce le ajută să găsească repere corecte în viață. Încă fiind de 23 de ani v-ați dedicat viața lui Dumnezeu și de atunci întreaga Dumneavoastră viață este o slujire aproapelui. Calea vieții întotdeauna a fost deloc simplă, însă acum crucea pe care o purtați a devenit mai grea și mai responsabilă și totodată foarte onorifică. Să vă ajute Domnul în slujirea înaltă pe care o duceți Dumneavoastră, apreciind calea parcursă, să puteți spune: «Jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară» ( Mt.11:30)”.

Apoi a răsunat cuvântul Preafericitului Patriarh al Serbiei Irineu: „Sosind în fruntea delegației Patriarhiei Serbiei în orașul Moscova, capitala Rusiei și Orașul de scaun al Patriarhilor Moscovei și ai întregii Rusii, avem onoarea să vă salutăm, Sanctitatea Voastră iubită, în numele arhipăstorilor Bisericii noastre și al meu personal cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii”, a spus Preafericitul Stăpân. „Sanctitatea Voastră! Toți oamenii ortodocși cunosc că sunteți farul Ortodoxiei. Întreaga viață ați dat-o fără a precupeți lui Hristos. Din anii copilăriei ați pășit pe urmele strămoșilor Dumneavoastră evlavioși și ați ales pentru sine calea bisericească. Îmi aduc aminte de acei ani îndepărtați - alegerea unei astfel de căi deseori era mărturia unei puternice credințe în Hristos Mântuitorul. Mie ca unui reprezentant al generației în vârstă este clar câte scârbiri și greutăți a trebuit să suportați în calea pe care ați mers toți acești ani, urcând din putere în putere” (Ps. 83:8).

„Când omul merge acasă la frate, el nu se simte în ospeție. El este primit cu inima deschisă, ca pe o rudă, cu dragoste, dar dacă îi este acordat un ajutor, atunci fără efort. Așa rușii se simt întotdeauna în Serbia, iar sârbii - în Rusia”, a continuat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Sârbe. Preafericitul Vlădică a amintit: „Biserica Rusă și poporul rus nu au rămas  indiferenți față de greutățile prin care ne-a vizitat Domnul în ultimele decenii. Este vorba și de incendiul la mănăstirea Hilandar, și de inundațiile îngrozitoare din anul 2016. Vă suntem  deosebit de recunoscători pentru susținerea permanentă a Bisericii noastre și a poporului din Kosovo și Metohia”.

În continuarea alocuțiunii sale Preafericitul Patriarh Irineu a subliniat: „Noi privim la popoarele Patriarhiei Moscovei ca la o unitate duhovnicească integră, ca la Sfânta Rusie… Deseori vedem în istorie că vrăjmașul neamului omenesc, văzând fermitatea ortodocșilor în credință, atentează prin nebunia schismaticilor să taie Trupul lui Hristos. Inima noastră simte greutate și durere că în Ucraina, la Potirul Botezului Kievean schismaticii, fiii nerușinați ai pierzării, încearcă să depărteze enoria de la Patriarhii Moscovei, de la conducătorii ei pe parcursul veacurilor, să fure și să profaneze bisericile ortodoxe. Tulburați de cneazul lumii acesteia, ateii și schismaticii au ridicat în Ucraina un război fratricid, ca sângele să curgă între frați și ca moartea să intre în multe case. Este îngrozitor să privești la fotografiile bisericilor ce se află în ruine, la copiii ce plâng, la refugiați. Poporul sârb a trecut printr-o astfel de tragedie și ceea ce vedem azi în Ucraina trezește în noi o tristețe profundă. Acei care ajută schismaticilor sunt oameni în afara legii, care se separă de la unitatea credinței, sufletiști care nu au duh (Iud. 19). Dar ținem minte și cuvintele apostolului Pavel: sfârșitul lor va fi după faptele lor (2 Cor. 11:15). Iar corabia Ortodoxiei Ruse să fie mulți și fericiți ani îndreptată cu succes de mâna sigură a Sanctității Voastre și a ajutoarelor Dumneavoastră înțelepți întru Dumnezeu și măreția duhului poporului ortodox al Sfintei Rusii să biruie orice faptă a puterilor întunericului”.

Mitropolitul de Târgoviște Nifon, șeful delegației Bisericii Ortodoxe Române a dat citirii mesajul de salut al Patriarhului României Daniel. „Cu Pronia lui Dumnezeu acum patru decenii ați fost chemat la slujirea arhierească. Toți acești ani ați demonstrat râvnă misionară în păstrarea Ortodoxiei, precum și un sacrificiu sincer în slujirea Bisericii Ortodoxe Ruse. În această calitate ați fost cunoscut bine la nivel internațional”, au răsunat cuvintele Preafericitului Patriarh Daniel. „Experiența bogată, acumulată de Dumneavoastră în dialogul interortodox, intercreștin și interreligios contribuie la apropierea diferitelor popoare”.

Mesajul de salut pe care l-a trimis Sanctitatea Sa Patriarhul Neofit a fost dat citirii de șeful delegației Bisericii Ortodoxe Bulgare mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale Antonie. „Calea parcursă de Dumneavoastră care s-a încununat cu urcarea în cel mai înalt rang al ierarhiei bisericești este mărturia credinței extrem de profunde în Iisus, a fidelității cauzei și misiunii Sfintei Biserici, căreia i-ați slujit în vremurile dificile pentru ea și căreia i-ați dedicat întreaga viață conștientă, urmând pildei și nevoinței predecesorilor Dumneavoastră destoinici. De aceea ați fost ridicat just de Domnul, clerul și poporul în tronul slăvit al Patriarhilor Moscovei și ai întregii Rusii. Slujirea și responsabilitatea pusă pe umerii Dumneavoastră o purtați cu siguranță și demn, în pofida la toate provocările de care vă ciocniți la începutul mileniului trei” se menționează în mesajul de salut.

„Biserica Apostolească a Ciprului care participă la toate Soboarele Ecumenice și timp de multe veacuri a avut relații frățești cu Biserica Ortodoxă Rusă, nu a  putut să nu accepte participarea de azi la solemnitatea îmbucurătoare cu prilejul jubileului Întâistătătorului ei”, a spus la rândul său Preafericitul Hrisostom II, Arhiepiscopul Noii Iustiniane şi al întregului Cipru. Adresându-se Sanctității Sale Patriarhul Chiril, Preafericirea Sa a spus: „Sanctitatea Voastră, atât eu, cât și Sinodul Bisericii Ortodoxe a Ciprului și poporul credincios vă felicităm cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii. Dumneavoastră v-ați consacrat Întreaga viață conștientă nu doar slujirii Bisericii Ruse, dar și întregii Ortodoxii. Vă doresc sănătate durabilă, mulți ani de slujire în treapta de Prim sfințit ierarh, ca noi toți împreună să putem trudi și în continuare alături de Dumneavoastră întru binele păstoriților noștri și să ducem o roadă și mai mare în fortificarea unității Bisericilor Ortodoxe”.

Mitropolitul de Dimitriada Ignatie a dat citirii mesajul de salut al Preafericitului Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim și al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei cu prilejul datei semnificative: „Noi admirăm activitatea Dumneavoastră jertfelnică și faptele bune pe care le înfăptuiți timp de mulți ani, ceea ce mărturisește de calea lungă și remarcabilă pe care ați parcurs-o”, se spune în mesajul de felicitare. „Este un dar de la Dumnezeu că sunteți alături de noi în aceste vremuri decisive, iar acei care au primit darul de la Dumnezeu sunt remarcabili nu doar prin talente și demnitate, dar și prin anvergura activității sale jertfelnice. Biserica a căpătat un folos enorm datorită contribuției Sanctității Dumneavoastră în crearea unității Ortodoxiei, datorită mărturiei Dumneavoastră strălucite despre credința în Hristos și a nădejdii în fața lumii contemporane, precum și grație susținerii în fapte a poporului suferind al Greciei”.

„Am avut posibilitatea binecuvântată de a face cunoștință cu omagiatul, Sanctitatea Sa iubitul Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii circa 48 de ani în urmă”, a menționat  Preafericitul Arhiepiscop de Tirana și toată Albania Anastasie, pomenind că în acei ani au trudit împreună în organele de conducere ale Frăției mondiale a tineretului ortodox „Sindesmos”. „De atunci între noi a apărut o prietenie frățească întru Hristos și o încredere reciprocă care pe parcursul anilor a crescut… Întotdeauna îmi amintesc de energia  dumisale, amabilitatea și claritatea gândurilor, contribuția sa creativă”.

Mitropolitul Varşoviei şi al întregii Polonii Sava a constatat următoarele în adresarea sa către Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril: „Astăzi ne-am adunat în orașul de scaun Moscova ca să marcăm aniversarea a 70 de ani din ziua nașterii Dumneavoastră și să ridicăm mulțumiri lui Dumnezeu pentru Dumneavoastră ca fiind Întâiul sfințit ierarh al Bisericii lui Dumnezeu - Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, care este conștiința poporului rus și apărătorul lui”. Menționând că azi Biserica Ortodoxă Rusă trece prin  vremuri  bune de creștere duhovnicească în viața societății, Întâistătătorul Bisericii Poloniei a mărturisit că cel care acordă un suflu acestei creșteri este Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „Vă ajută credința profundă, agerimea minții, puterea voinței, o mare autodisciplină și experiența diplomatică. De roadele lucrării talentate pe care o desfășurați se folosesc Bisericile Ortodoxe Locale și nu doar. Roadele semănării pe care o efectuați sunt mari în toate sensurile. Ele ne sunt cunoscute nouă”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Poloniei.

În alocuțiunea ulterioară Preafericitul Mitropolit al Pământurilor Cehiei şi al Slovaciei Rostislav a menționat: „Pe parcursul unei jumătăți de veac, Sanctitatea Voastră ați creat imaginea unui lucrător harnic și responsabil în via lui Hristos, dăruindu-vă pe deplin talentul, credința și întreaga viață slujirii Bisericii Ortodoxe Ruse…În toți anii postbelici ai slujirii Dumneavoastră ați parcurs împreună cu Biserica o cale plină de mărăcini, de la prigoane până la renaștere, împărtășind cu ea soarta grea. De acum în zilele noastre, în vremurile noi ale relațiilor dintre Biserică și stat, Dumneavoastră, aflându-vă la cârma Bisericii Ortodoxe Ruse, creați relații cu totul noi atât cu puterea de stat, cât și cu societatea multietnică a Rusiei contemporane, arătând pildă de persoană responsabilă care își iubește sincer poporul, Patria și care până la urmă se jertfește în numele poporului, căruia Domnul a hotărât să îi fiți Patriarh”.

În cuvântul său Preafericitul Mitropolit al Americii şi al Canadei Tihon a subliniat: „Grija frățească pe care Sanctitatea Voastră o manifestați față de Biserica Ortodoxă a Americii și mărturia Dumneavoastră personală de păstor bun și înțelept sunt bine cunoscute credincioșilor întregii Americi de Nord. Slujitorii bisericești și mirenii noștri văd cât de mult sunteți  devotat slujirii Dumneavoastră păstorești, cât de râvnitoare sunt trudele Dumneavoastră care contribuie la îndeplinirea misiunii apostolicești a Bisericii pe care o purtați în calitate de Prim sfințit ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse și pe care ați purtat-o mai înainte în calitate de președinte al Departamentului pentru relațiile externe bisericești și monah smerit”.

În numele membrilor permanenți ai Sfântului Sinod și al întregului episcopat al Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și în numele credincioșilor ortodocși ai Ucrainei cu o adresare de felicitare către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a venit mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine Onufrii. Preafericitul Stăpân a spus, în special: „Astăzi este o zi mare pentru întreaga plinătate a Bisericii Ortodoxe Ruse. Astăzi noi sărbătorim o aniversare minunată – cea de 70 de ani din ziua nașterii Patriarhului nostru, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, farul care își trage lumina din Kiev, de la sfântul întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir, al cărei lumină s-a răspândit în toate cnezatele Rusiei nemărginite. Astăzi Biserica Ortodoxă Rusă cuprinde cu dragoste în Hristos și grija păstorească nu doar Rusia, dar și alte popoare, care au referință la creștinarea lui Vladimir. În fruntea acestei Biserici enorme Domnul v-a pus pe Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră. Este o cruce grea pe care o duceți cu demnitate înaltă. Noi ne bucurăm că vă avem în calitate de Prim sfințit ierarh care împărtășește împreună cu noi scârbirile noastre și se roagă pentru noi toți. Noi Îl rugăm pe  Dumnezeu ca și candela slujirii Dumneavoastră de Patriarh încă mulți ani la rând să aprindă inimile oamenilor cu focul dragostei și râvnei pentru Dumnezeu cu privire la păstrarea purității credinței ortodoxe”.

Cu un cuvânt de răspuns către participanții la solemnitate s-a adresat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

În încheierea acțiunii solemne mitropolitul Iuvenalii, susținut de toți participanții la ședință, a rostit vozglasul „Mulți ani trăiscă!” Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ruVersiunea: rusă