Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Preafericitul Arhiepiscop al Ciprului Hrisostom

Видео: Роман Самсонов, Лев Брусенцов. Звук: Александр Бригадов.
Versiune pentru tipar
21 noiembrie 2016 16:33

La 21 noiembrie 2016, la reşedinţa Patriarhală a mănăstirii stavropighiale „Sfântul Daniel” a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preafericitul Hrisostom II, Arhiepiscop al Noii Iustiniane şi al întregului Cipru şi persoanele ce îl însoţesc.

Salutându-i pe oaspeţi, Sanctitatea Sa Vlădica i-a mulţumit pentru participarea lor la solemnităţi. „Când săvârșim de obşte Liturghia, întotdeauna este o bună posibilitate de a mărturisi unitatea Bisericii Ortodoxe şi a avea comuniune în Sfânta Euharistie”, a menţionat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

Sanctitatea Sa a subliniat că poporul rus simte o simpatie deosebită faţă de poporul Ciprului şi a spus: „Noi împărtăşim tristeţea ciprioţilor în urma divizării patriei. Noi ştim că Biserica Ortodoxă a Ciprului ocupă o poziţie principială în negocierile situaţiei cipriote şi considerăm că, într-adevăr, orice soluţionare a problemei cipriote trebuie să presupună, în primul rând, restabilirea dreptăţii. În timpul sciziunii au avut loc mari schimbări în unele oraşe care mai înainte erau populate de greci: actualmente lipseşte aproape cu desăvârşire populaţia de origine greacă, sunt distruse bisericile şi mănăstirile. Noi ştim ce înseamnă biserici şi mănăstiri distruse – noi am avut o astfel de experienţă îngrozitoare şi împărtăşim scârbirea împreună cu ciprioţii în legătură cu cele întâmplate în trecut, de asemenea sperăm la o soluționare paşnică a problemei cipriote”.

Vorbind despre relaţiile cu Ciprul, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a menționat de asemenea că azi pe această insulă locuiesc destul de mulţi oameni ruşi şi ei aduc o contribuţie substanțială în economie. Ciprul este de asemenea un loc foarte popular pentru odihna ruşilor: „Bineînţeles faptul că este pământ ortodox, cred, este un factor suplimentar care contribuie la venirea ruşilor pentru odihnă, iar unii locuiesc permanent acolo, se simt confortabil duhovniceşte în Cipru”, a menţionat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

Sanctitatea Sa Vlădica a constatat că Biserica Ortodoxă a Ciprului joacă istoriceşte un rol foarte important în viaţa ciprioţilor care şi-au păstrat identitatea sa națională în mare privinţă datorită Bisericii Ortodoxe şi azi ea continuă să înfăptuiască cârmuirea păstorească a poporului cipriot.

„Cu căldură îmi aduc aminte de vizitarea Ciprului”, a mărturisit Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril. „Am văzut în timpul slujbei dumnezeieşti cât de mulţi tineri au fost prezenţi la serviciul divin, câtă lume vizitează bisericile în Cipru în zilele de duminică. Acest fapt subliniază odată în plus rolul important al Ortodoxiei pentru poporul cipriot”.

Din partea sa Preafericitul Arhiepiscop Hrisostom i-a mulţumit cordial Sanctităţii Sale Patriarhului Chiril pentru invitaţia la solemnităţile consacrate aniversării memorabile.

„Relațiile dintre Cipru şi Rusia au o istorie lungă”, a mărturisit înaltul oaspete. „Aceste relaţii au fost minunate pe parcursul multor veacuri şi noi suntem convinşi că trebuie să le continuăm şi să le dezvoltăm. În trecut deseori ne adresam predecesorului Dumneavoastră Patriarhul Alexii II şi către Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, ţinând minte de autoritatea pe care o aveţi în societatea rusă”. Preafericitul Vlădica a menţionat cu recunoştinţă importanţa susţinerii din partea Bisericii Ortodoxe Ruse pentru întreg poporul insulei, pentru Republica Cipru. „Folosindu-mă de posibilitate, dorim să mulţumim Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril pentru tot ce a făcut până în ziua de azi în vederea dezvoltării relațiilor dintre Bisericile noastre”, a spus de asemenea Preafericitul Arhiepiscop Hrisostom.

Menţionând din partea sa că mii de ruşi care locuiesc în Cipru aduc o contribuţie esenţială în creşterea economică a acestei ţări, Preafericitul Vlădică a relatat că atunci când a luat decizia să ajute consătenilor săi care doreau să construiască un nou locaş în sat, unde biserica ridicată în secolul al XV-lea nu mai putea include pe toţi enoriaşii, membrii comunităţii ruşilor au ajutat ca acest vis să fie realizat în realitate. „Poporul cipriot are o atitudine plină de respect faţă de Biserica Rusă şi poporul rus”, a subliniat oaspetele. „Aş vrea încă odată să spun Sanctităţii Voastre că şi eu, şi Sfântul Sinod al Bisericii noastre, şi întreaga Biserică a Ciprului consideră că relaţiile dintre Bisericile noastre trebuie să continue”.

În semn de dar memorabil Preafericitul Hrisostom II, Arhiepiscop al Noii Iustiniana şi al întregului Cipru i-a dăruit Sanctităţii Sale Patriarhului Chiril o farfurie decorativă din argint cu imaginile apostolilor Pavel şi Barnaba.


Din partea sa Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse i-a dăruit Preafericitului Vlădică odăjdii liturgice, in toiag al Întâistătătorului şi nouă volume ale operelor sale. Mitropolitul de Tamasos şi Orinis Isaia şi episcopul de Arsinoi Nectarie au primit în dar toiege arhiereşti şi cărţile Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă